SERVEI DE CONTENIDORS

     Té el Servei de Contenidors de diferents mides des de 1,5 m3 fins a 30 m3. per a tot tipus de residus generats per a qualsevol activitat.

 ENRERA