RECOLLIDA - TRANSPORT - GESTIÓ DE RESIDUS

     L'Empresa Recutrans fa el transport de qualsevol tipus de residus que gestiona, ja que està  homologada per l'Agència de Residus. Té l'Autorització ambiental per a l'activitat de gestió de residus segons la resolució de data 5 de febrer de 2008 otorgada per la Generalitat de Catalunya pel Departament de Medi Ambient. L'autorització ambiental consisteix en la valorització, classificació i/o centre de transferència de ferralla,bateries, frigorífics, vidre, paper i cartró, plàstics, fusta, mescles de residus municipals, residus vegetals, fluorescents, cable elèctric, runes, equips elèctrics i electrònics, pneumàtics i guix, així com també el desballestament de vehicles fora d´ús. A més, Recutrans es pot ocupar de qualsevol problema que vostè tingui pel transport i gestió de residus només trucant al nostre telèfon.

 ENRERA