ELS TRANSPORTS

     Disposa d'una flota de camions des de 16 Tn. fins a 26 Tn. amb grua i ganxo (porta-contenidors des de 5 m3. i fins a 30m3.)

 ENRERA