RECICLATGE DE FERRALLA, METALLS I TRITURAT DE CABLES ELECTRICS

     A Recutrans es fa la recollida, classificació, reciclatge i valorització de ferralles fèrriques i no fèrriques (l'acer inoxidable, els aluminis, el llautó, el coure, el bronze…) i es disposa d'una màquina per reciclar cable elèctric.

 ENRERA